Hingehoid

Hingehoid on inimesele toeks olemine tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt. 

Hingehoidja tegeleb inimese kui tervikuga. Abivajajal on hoitud nii vaim, hing kui ihu. 

Täpsem kirjeldus hingehoiu kohta on leitav: https://hingehoid.ee/